Tuloksellisen myymälämarkkinoinnin kolme tulevaisuuden teesiä

Tuloksellisen myymälämarkkinoinnin kolme tulevaisuuden teesiä
Järjestimme lokakuussa 2021 Tuloksellista myymälämarkkinointia -webinaarin, jossa kaupan alan asiantuntijat keskustelivat myymälämarkkinoinnista, sen mitattavuudesta ja tulevaisuuden trendien vaikutuksista.

Webinaarin jälkeen syvennyimme puheenvuoroissa ja paneelikeskustelussa esiin nousseisiin kolmeen teemaan; digitaalisuuteen, dataan ja ketteryyteen. Tässä kirjoituksessa pohdimme teemoihin perustuen tuloksellisen myymälämarkkinoinnin kolmea mahdollista tulevaisuuden teesiä.

Digitaalisuus menestyksen elinehto

Digitalisaatio on laaja käsite ja lähtökohtana voidaankin tätä nykyä pitää oletusta, että kaupan ja brändien on oltava valmiita palvelemaan kuluttajia, käymään heidän kanssaan keskustelua sekä vaikuttamaan heihin myös digitaalisissa kanavissa. Yksi isoimmista ja konkreettisimmista muutoksista kaupalle on ollut tarve viedä valikoimat myös verkkoon. Myös osalle brändeistä, tuoteryhmästä riippuen, voi suoramyynti kuluttajille oman verkkokauppa-alustan kautta olla luonteva osa strategiaa. Moderni kuluttaja odottaa dialogin läpinäkyvyyttä ja mahdollisuutta suoraan vuorovaikutukseen sosiaalisessa mediassa, eikä enää ole mahdollista luoda uskottavaa brändimielikuvaa vain yhden kanavan kautta.

Digitalisaation vaikutukset näkyvät myös myymälämarkkinoinnissa, tuoden myymälämarkkinointiin tuoreemman keinovalikoiman perinteisempien ratkaisujen oheen. Kun kasvua haetaan uusin, ennennäkemättöminkin keinoin, voivat kokeilut vaatia rohkeutta. Tärkeintä on kuitenkin saumaton yhteistyö kaupan, brändien sekä kampanjoita toteuttavien kumppanien välillä.

Mutta se ei pelaa joka pelkää: oikea digitaalisen myymälämarkkinoinnin taktiikka kasvattaa myyntiä ja vahvistaa brändiä. Kun kuluttaja on saatu myymälään, voi hänestä toimivan triggeröinnin avulla kuoriutua tuotteen ostava shopper. Nykyaikaisen myymäläteknologian ohella verkon tarjoamat mahdollisuudet sekä toimiva monikanavaisuus tukevat myymälämarkkinoinnissa menestymistä. Tärkeä kumppani digille on data, joka tukee oikean tuotteen myymistä oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan.

Tärkeä kumppani digille on data, joka tukee oikean tuotteen myymistä oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan.

Digitaalisuuden avulla kaupan ja tavarantoimittajien on mahdollista lisätä ostamisen mielekkyyttä ja elämyksellisyyttä, vähentää siitä aiheutuvaa vaivaa sekä tarjota kuluttajalle relevantteja kampanjatuotteita sopivia promomekaniikkoja hyödyntäen. Esimerkiksi hyvin suunniteltu ristiinpromootio tarjoaa kuluttajalle houkuttelevia kampanjatuotteita, joiden ympärille on helppo rakentaa kokonaisuus yhteensopivista, myymälässä toistensa lähelle asetelluista tuotteista. Yksinkertaisimmillaan kyseessä voi olla esimerkiksi kokonainen texmex-ateria, jonka suunnittelu on lähtenyt liikkeelle kampanjassa olleista tacoista tai tortilla-letuista. Digitalisaatio puolestaan mahdollistaa tarjouksen tuomisen halutun kohderyhmän tietoon juuri oikealla hetkellä. Myyntiä voidaan edistää päivittämällä tarjouksia reaaliajassa, ja ohjata näin esimerkiksi lounas- tai illallistarpeita hakevien ostokäyttäytymistä.

Tulevaisuuden myymälämarkkinoinnissa tullaan todennäköisesti näkemään myös yhä enemmän lisätyn - ja virtuaalisen todellisuuden hyödyntämistä. Niillä on potentiaalia brändin näkyvyyden sekä myynnin kasvattamiseen esimerkiksi tarjoamalla tuotetietoa tai virtuaalisia mahdollisuuksia tuotteiden tai kampanjakonseptien testaamiseen, vaikkapa virtuaalilaseja hyödyntämällä. Jotta niiden täysi potentiaali saadaan kuitenkin valjastettua, on teknologian oltava kuluttajille riittävän helppoa ja vaivatonta käyttää. 

Edelläkävijä valjastaa datan ja tekoälyn päätöksenteon tueksi  

Kaupan ja tavarantoimittajien tärkeä tavoite on kasvattaa tavararyhmien myyntiä, jossa olennaisessa roolissa ovat brändien toimenpiteet. Kauppa mittaa myymälämarkkinoinnin tuloksellisuutta perinteisesti lähtemällä liikkeelle myynnistä, mutta sitä voidaan mitata myös lukuisilla muilla keinoilla.

Kaupan ja tavarantoimittajien hyödynnettävissä on valtavasti dataa. Ongelma ei usein olekaan datan rajallisuus, vaan kuinka havaita juuri ne merkityksellisimmät asiat ja hyödyntää dataa tulevien toimenpiteiden suunnittelussa.

Tavarantoimittajan näkökulmasta on etua, jos kaikki kampanjoihin liittyvä data on mahdollista viedä yhteen työkaluun. Kun pirstaloitunut data on integroitu samalle alustalle, on siitä helpompi jalostaa merkityksellisiä tunnuslukuja ja hyödyllistä informaatiota, joiden avulla mitata myymälämarkkinoinnin tuloksia. Tavarantoimittajan jakama tieto erilaisten aktivointien tuloksista on hyödyllistä myös kaupalle, erityisesti tulevista kampanjoista sovittaessa.

Kun pirstaloitunut data on integroitu samalle alustalle, on siitä helpompi jalostaa merkityksellisiä tunnuslukuja ja hyödyllistä informaatiota, joiden avulla mitata myymälämarkkinoinnin tuloksia.

Alati kehittyvän tekoälyn rooli erilaisten myymäläpromootioiden suunnittelussa on kiistaton. Historiaan pohjaava tieto yhdistettynä tekoälyyn luo ensiluokkaiset mahdollisuudet esimerkiksi menekin ennustamiselle, baseline-myynnin laskemiselle sekä tulevien kampanjoiden suunnittelemiselle.

Dataan liittyy edelleen käyttämättömiä mahdollisuuksia. Vaikka tavarantoimittajat viestivät kaupan suuntaan kaupan konseptia parhaiten palvelevista aktiviteeteista, voi kaupan kiireinen arki hankaloittaa toimenpiteiden implementointia. Jaettu data ja siitä nostetut havainnot voivat osaltaan lisätä yhteisen tekemisen sujuvuutta ja läpinäkyvyyttä. Yhteinen tavoite niin kaupalla kuin tavarantoimittajalla on tarjota kuluttaja-asiakkailleen heidän tarpeisiinsa vastaavia tuotteita, sekä osana valikoimaa että erilaisissa myymäläpromootioissa.

Ketterästi kohti tavoitteita

Kun digitalisaatio mahdollistaa kuluttajien houkuttelemisen erilaisin keinoin ja toiminnan tukena on relevanttia dataa, on call-to-actionin (CTA) naulaamisessa etua ketteryydestä. Vaikka vuosisuunnitelmalla on oma, tärkeä ja hyväksi havaittu roolinsa myymälämarkkinoinnin toteuttamisessa, edistää nopea toiminta ja reagointi digiajan menestystarinoiden luomista.

Vaikka vuosisuunnitelmalla on oma, tärkeä ja hyväksi havaittu roolinsa myymälämarkkinoinnin toteuttamisessa, edistää nopea toiminta ja reagointi digiajan menestystarinoiden luomista.

Ripeitä toimenpiteitä sallivan sosiaalisen median mahdollisuudet markkinoinnissa ovat kiistämättömät. Kuten jo aiemmin todettiin, sallii some suoran dialogin brändin ja kuluttajan välillä, kuten myös kustannustehokkaat kokeilut ostajien saavuttamiseen. Somea taktisesti hyödyntämällä voidaan tuotenäytteille tai -arvonnoille saada laajaa näkyvyyttä, toivottua viestiä vahvistaen. Some-kampanjoita voidaan myös linkittää esimerkiksi verkkokauppaan tai kohdentaa hyvin paikallisesti.

Kuten kaikessa lisämyyntiin tähtäävässä myymälämarkkinoinnissa, on sosiaalisen median kampanjoissa tärkeää pystyä varautumaan kysyntään. Onnistuneen kampanjan avulla kuluttaja saa hankittua toivomansa tuotteen tehokkaasti, eikä kauppareissulla vastassa ole vain tyhjiä hyllyjä, kun somesta vauhtia saaneen tuotteen suosio pääsi yllättämään kauppiaat.

Eikä ketteryydestä puhuttaessa tule unohtaa fyysistä myymäläympäristöä kampanjoineen. Kaupoissa toimittaessa on ketteryys valttia – toimenpiteitä, kuten ristiinpromootiota tukemaan voidaan nopeasti ja joustavasti valjastaa esimerkiksi digitaaliset infonäytöt. Koska ketterä toiminta pyrkii säästämään aikaa tai muita resursseja, on ketteryys oleellinen osa koko digitaalista ostokokemusta.

Kun pyritään kehittymään jatkuvasti, on myymälämarkkinoinnin uusien konseptien kokeilu kaupoissa tärkeässä roolissa. Suurimman hyödyn kokeiluista saa irti asettamalla niille mitattavat tavoitteet sekä seuraamalla niiden toteutumista. Parhaat toimenpiteet on ketterän kokeilun jälkeen turvallista jalkauttaa laajempaan myymäläpeittoon.

Mitä odottaa tulevaisuuden myymälämarkkinoinnilta?

Saavuttaakseen tuloksia tämän päivän markkinassa eivät kauppa tai tavarantoimittajat voi jättää huomioimatta digitalisaation, datan ja tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia. Teknologian kehitys ja sen uudenlainen valjastaminen niin myymälä- kuin muuhun markkinointiin on väistämätöntä.

Pandemia on osaltaan kannustanut kauppoja ja tavarantoimittajia nopeisiin toimiin sekä tuomaan kaupan hyllyille uusia tuotteita tai konsepteja, kuten yhä monipuolisempia ravintola-annoksia tai -kasseja. Yhtä lailla vaaditaan ketteryyttä sen ymmärtämiseen, millaisilla promoilla houkutella kuluttajia pandemian jälkeisessä ajassa.

Jäikö webinaari ja asiantuntijoidemme Pekka Ajannon (Markkinointitoimisto Johdin), Juhani Åströmin (Lejos), Teemu Tikkalan (KSM & KM REDI) ja Eric Korven (Analyse²) puheenvuorot kuulematta? Pääset katsomaan webinaaritallenteen täältä!

Tuloksellisen myymälämarkkinoinnin kolme tulevaisuuden teesiä

Tuloksellisen myymälämarkkinoinnin kolme tulevaisuuden teesiä
No items found.
Request a demo

Ready to learn more about our solutions for FMCG brands?

Leave your details below and we will reach out to you soon!
Your privacy is important to us.
Thank you for submitting the form, we will be in touch shortly!

Please note that our solutions are intended for business use only, therefore we only respond to demo requests that are from an identifiable company email address. In case you have used your private email address when filling in the request form, please fill in the form again using your company email address.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
This is some text inside of a div block.