Tieto lisää asiakasymmärrystäsi

Tieto lisää asiakasymmärrystäsi
Faktatietoon perustuva ymmärrys markkinan ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksista auttaa kasvustrategiasi toteuttamisessa. Pitkän aikavälin kasvun varmistamiseksi on elintärkeää tietää, ketkä tuotteitasi ostavat ja kuinka heidän ostokäyttäytymisensä muuttuu. Oman ja kilpailijoiden aseman lisäksi tärkeimpien kohderyhmien tunnistaminen auttaa määrittelemään suunnan niin portfolion kehitykselle kuin myynnille ja markkinoinnille.

Aitoon ostokäyttäytymiseen perustuva shopper-data tarjoaa vastauksia brändiesi kasvua edistäviin kysymyksiin. Tieto lisää ymmärrystäsi siitä, ketkä tuotteitasi ostivat tai millaisten kuluttajatoiveiden ja -tarpeiden huomiointi siivittää brändisi menestystä. Lyhyen aikavälin toimenpiteet tehostuvat, kun paremman asiakasymmärryksen myötä kasvaa todennäköisyys kohderyhmien tavoittamiseen.

Suomessa on erittäin korkea kanta-asiakaskorttien käyttöaste. Esimerkiksi Keskon Plussa-kortti löytyy noin 2,4 miljoonalta suomalaiselta kotitaloudelta, mikä tarkoittaa lähes 90 % kaikista maamme kotitalouksista. Asiakastietoa hyödyntämällä pääset tutustumaan suureen ja moninaiseen joukkoon eri elämänvaiheissa olevia talouksia halki Suomen.

Elämänvaihe ja ostotottumukset näkyvät ostoskorin sisällössä

Demografisia tietoja tarkastelemalla ymmärrät paremmin, millaiset taloudet tuotteitasi ostivat ja onko valitut kohderyhmät tavoitettu. Painottuvatko asiakkaissasi esimerkiksi nuoremmat sinkkutaloudet, lapsiperheet tai eläkeläiset? Tulevaisuuden suunnitelmiasi tukevat myös tiedot eri elämänvaiheissa olevien asiakasryhmien kaupallisesta merkittävyydestä laajemmin tai omien brändiesi näkökulmasta.

Kotitalouksien osto- ja ruokailutottumuksiin perehtymällä näet käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tapoja ja trendejä. Ilmenikö ostajien keskuudessa erityisesti pyrkimys ruoanlaiton vaivattomuuteen, tai oliko kyseessä keskimääräistä hintatietoisempaa tai perinteisempää kuluttajakuntaa? Kilpailijavertailut tukevat toimenpiteiden johtamisessa omien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Käsitys ostajaprofiileista on avainasemassa markkinointia suunniteltaessa. Kohderyhmien tavoittaminen on todennäköisempää, kun pohjatyöt on tehty huolella. Ymmärrys tärkeimpien asiakkaiden ostotottumuksista lisää myymälämarkkinoinnin osumatarkkuutta. Myyntien kehitystä eri asiakasryhmissä analysoimalla saat lisätietoa markkinointipanostuksien vaikutuksista.

Kuinka uskollisia asiakkaasi ovat?

Hyvästä yrityksestä huolimatta tulee ajoittain eteen tilanteita, jolloin myynnit eivät kehity toivotusti. Tarkastelut onkin hyvä ulottaa myös entisiin ostajiin ja kiinnostaviin menneisiin ajanjaksoihin.

Myynnin siirtymät kertovat ostajien liikehdinnästä. Talouslukumäärien avulla tiedät varmuudella, kuinka suuri on nykyisten tai entisten ostajiesi joukko. Entisten asiakkaidesi siirtymistä saat lisätietoa brändi- tai tuotetason myyntitietoihin perehtymällä. Markkina- ja kilpailutilanteen kartoittaminen onnistuu myös uusien asiakkaidesi aiempia ostoja tutkimalla. Siirtymät ja ristiinostot kertovat omaa informatiivista tarinaansa siitä, mistä asiakkaasi ovat tulleet – tai mihin he ovat menneet.

Erilaiset ostajaryhmät tunnistamalla ja tunnustamalla kasvatat mahdollisuuksiasi onnistua. Kun taloudet ryhmitellään asiakasjoukoiksi myynnin osuuksien mukaan, saat kattavan kuvan erilaisista asiakasryhmistä. Uskollisimpien asiakkaidesi profiilit taustatietoineen kertovat vahvuuksistasi markkinassa tällä hetkellä, kun taas vähemmän ostaneisiin talouksiin tutustumalla saat arvokasta tietoa kasvupotentiaalistanne. Taustatietojen, kuten keskiostoksen, ostofrekvenssin ja ostoskorien keskiarvon avulla ymmärrät mitkä driverit myyntiä kehittivät.

Nykyhetken avulla tarkempi katse tulevaan

Muutokset myynneissä ja ostajissa paljastavat, kuinka kohderyhmäsi tuotteisiin tarttuivat. Tieto tärkeimpien tai potentiaalisimpien asiakkaiden tarpeista auttaa suuntaamaan tarjontaasi entistäkin paremmin. Myös pidemmän aikavälin trendien tunnistaminen on helpompaa.

Yli kahden miljoonan kotitalouden usean vuoden ostotietojen avulla ymmärrät, ketkä tuotteitasi ostivat. Runsaan tiedon analysointi voi osoittautua työlääksi, mutta A² Category Analytics -palvelussa pääset perehtymään kanta-asiakastietoon A² Shoppersin helppokäyttöisten raporttien avulla. Tehdyt johtopäätökset auttavat viemään kasvustrategiaasi eteenpäin luotettavaan tietoon pohjaten.

Haluatko kuulla lisää asiakastiedon hyödyntämisestä kasvupotentiaalisi tavoittamiseksi? Täytä allaoleva lomake, niin olemme sinuun yhteydessä!

Tieto lisää asiakasymmärrystäsi

Tieto lisää asiakasymmärrystäsi
No items found.
Request a demo

Ready to learn more about our solutions for FMCG brands?

Leave your details below and we will reach out to you soon!
Your privacy is important to us.
Thank you for submitting the form, we will be in touch shortly!

Please note that our solutions are intended for business use only, therefore we only respond to demo requests that are from an identifiable company email address. In case you have used your private email address when filling in the request form, please fill in the form again using your company email address.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
This is some text inside of a div block.