Mihin käsityksesi tuotteesi asemasta perustuu?

Mihin käsityksesi tuotteesi asemasta perustuu?
Rakentaaksesi luotettavan kuvan oman brändisi sekä yksittäisten tuotteiden asemasta, sinun tulee ymmärtää, mitä tuotteita asiakkaasi ostavat silloin kun tuotteesi ei löydy heidän ostoskoristaan. Onko asiakkaasi tarttunut satunnaisesti valittuun toisen brändin tuotteeseen, saman käyttötarkoituksen ajavaan, mutta muuten erilaiseen tuotteeseen vai onko hän vaivihkaa siirtymässä jonkin uutuustuotteen leiriin?

Tutkimalla kokonaisvaltaisemmin asiakkaiden ostokäyttäytymistä, sinun on mahdollista rakentaa luotettava kuva niin omien asiakkaidesi brändiuskollisuudesta kuin kilpailijabrändin asiakkaiden uskollisuudesta. Saat luotettavan katsauksen kilpailutilanteeseen ja syvennät ymmärrystäsi siitä, miten tuotteesi ja brändisi asemoituvat kaupan valikoimassa muihin brändeihin nähden sekä muodostuuko tuoteryhmien sisälle selkeitä sisäisen kilpailun tuotejoukkoja. Lisäksi saatat havaita mikäli tuotevalikoimassa olisi tilausta uudentyyppisille tuotteille.

Analyse² Category Analytics Shoppers pureutuu ostajaprofiileihin ja ostokäyttäytymiseen. Shoppersin tuote- ja bränditasoiset ristiinostoraportit on kehitetty, jotta sinulla olisi luotettavaa tietoa siitä, miten eri tuotteet suhteutuvat toisiinsa asiakkaiden näkökulmasta. Ristiinostoraportit ovat tukenasi myös tarkastellessasi tuote- ja brändistrategian onnistumista asiakastasolla: pystytkö tarjoamaan asiakkaillesi heidän tarpeitansa vastaavat tuotteet saaden heidät pysymään uskollisena omalle brändillesi.

Ristiinostoraportit ovat tukenasi myös tarkastellessasi tuote- ja brändistrategian onnistumista asiakastasolla: pystytkö tarjoamaan asiakkaillesi heidän tarpeitansa vastaavat tuotteet saaden heidät pysymään uskollisena omalle brändillesi

Ristiinostoraporttien konkreettiset prosenttiluvut kertovat kuinka suuri määrä tuotteen A ostajista on toisella ostokerralla ostanut tuotteen B. Esimerkiksi korkeat prosenttiluvut saman brändin eri tuotteiden välillä kertovat asiakkaiden brändiuskollisuudesta. Uusien tuotelanseerauksien kohdalla taas nähdään, minkä tuotteiden ostajat ovat ensimmäisinä uutuuteen tarttuneet.

Analyse² Category Analytics mahdollistaa paremman asiakasymmärryksen ja sen eri moduulit auttavat ymmärtämään asiakkaiden erilaisia tarpeita, heidän ostokäyttäytymistään sekä tuotteiden ja brändien asemaa. Siinä missä Shoppers pureutuu samojen kuluttajien eri ostokertoihin, auttaa Basket syventämään ymmärrystäsi ostotilanteista tutkimalla asiakkaidesi ostoskorien sisältöä, arvoa ja määrää sekä ostoskorin sisäisiä tuote- ja segmenttitasojen korrelaatioita.

Jätä meille yhteystietosi, niin kerromme, miten voimme auttaa sinua oman asiakasymmärryksesi kasvattamisessa.

HAVE A READ

Latest articles