Oikeilla työkaluilla maksimoit markkinointipanostusten hyödyn

Oikeilla työkaluilla maksimoit markkinointipanostusten hyödyn
Tuotepromootioiden sekä kampanjoiden luotettava mittaaminen antaa raamit tulevaisuuden suunnittelulle ja auttaa maksimoimaan markkinointipanostusten hyödyn

Päivittäistavarakaupan alalla kampanjoihin ja erilaisiin tuotepromootioihin tehdyt panostukset muodostavat leijonanosan tavarantoimittajien markkinointibudjeteista. Silti kampanjoiden mittaaminen sekä kampanjatulosten analysointi jää monella usein muun tekemisen jalkoihin, vaikka yhtenä omista tavoitteista olisikin toiminnan kehittäminen tietoa hyödyntäen. Tässä yhteydessä asianmukaisten työkalujen merkitys nousee avainrooliin, sillä ilman kunnollisia työkaluja tavarantoimittajien on vaikeaa saada luotettavaa kuvaa kampanjoiden kokonaisvaikutuksesta. Minkälaisia muutoksia nähdään kampanjatuotteiden pidemmän aikavälin myynneissä, minkälaisia vaikutuksia alueellisilla kampanjoilla on ollut tiettyjen myyntipiirien kaupoissa tai esimerkiksi onko ketjun hypermarketeissa toteutettu kampanja vienyt myyntiä lähialueiden pienemmistä myymälöistä.

Analyse² Category Analyticsin Promotion Analysis -moduuli tukee sekä kauppaa että tavarantoimittajia menestyksekkäämpien kampanjoiden suunnittelemisessa, kampanjoiden tulosten mittaamisessa ja vaikutusten analysoinnissa. Helppolukuisesta Promotion Analysis -moduulin yleisnäkymästä saat hetkessä kattavan kokonaiskäsityksen kaikista tarkastelujakson aikana ketjussa olleista kampanjoista, joissa omat tuotteesi ovat olleet mukana. Näkymä käsittää lisäksi tiedon kampanja-ajasta, mukana olleiden tuotteiden sekä kauppojen lukumäärästä, kampanjamyynnin arvosta, arvon muutoksesta sekä myytyjen tuotteiden keskihinnasta sekä keskihinnan muutoksesta.

Yksittäisen kampanjan tarkastelu auttaa tavarantoimittajaa kehittämään brändilähtöisten sekä kaupan kanssa yhteistyössä toteutettavien kampanjoiden tuotteistusta, kampanjakohtaista hinnoittelua, kauppajoukon ja asiakaskohderyhmän valintaa. Selkeiden kuvaajien ja tunnuslukujen avulla on helppo tunnistaa menestyneiden kampanjoiden avaintekijät ja ymmärtää, milloin kampanjan panostukset eivät laajemmalla tarkastelulla ole tuottaneet riittävää tulosta.

Selkeiden kuvaajien ja tunnuslukujen avulla on helppo tunnistaa menestyneiden kampanjoiden avaintekijät ja ymmärtää, milloin kampanjan panostukset eivät laajemmalla tarkastelulla ole tuottaneet riittävää tulosta.

A² Promotion Analysis -moduulissa näet helposti miten yksittäinen kampanja on vaikuttanut kategorian, alatuoteryhmien, segmenttien sekä yksittäisten tuotteiden myyntiin. Kuitti- ja asiakasryhmäkohtainen tieto auttaa ymmärtämään, miten kampanja on saanut luotua asiakasvirtaa, mitkä asiakasryhmät ovat pääasiassa tarttuneet kampanjaan ja miten kampanja on vaikuttanut heidän ostokäyttäytymiseensä tarkastelujakson jälkeen. Kampanjanäkymän suodatuksessa voidaan lisäksi hyödyntää muun muassa omia tuotejoukkoja sekä omia myyntipiiri- ja aluejakoja.

Ota meihin yhteyttä ja varmistetaan, että sinäkin saat jatkossa parhaan mahdollisen vastineen kampanjapanostuksillesi!

HAVE A READ

Latest articles