Itääkö omassa tuotepuussasi kasvun siemen?

Itääkö omassa tuotepuussasi kasvun siemen?
Muutokset toimintaympäristössä ja kuluttajien käyttäytymisessä näkyvät päivittäistavarakaupoissa laajempina ja monipuolisempina valikoimina. Kuluttajien yhä yksilöllisempiin ostoskoreihin pääsemiseksi ja kilpailussa pärjätäkseen on elintärkeää ymmärtää markkinaa ja sen kehitystä. Kun tuotteet on ryhmitelty seurannan tarpeisiin perustuen, on kokonaismarkkinan tilanne ja suunta helpompi nähdä. Omista lähtökohdista käsin suunniteltu tuotepuu kasvattaa mahdollisuuksia löytää kasvupotentiaalia ja kehittää uuttakin markkinaa, strategiset tavoitteet huomioiden.

Tarpeiden ja tarkastelutapojen ollessa lukemattomia, tuo räätälöity tuotepuu markkinaymmärryksen askeleen lähemmäs omia tavoitteita. Myynnin seurannan tehostamiseksi tai syventämiseksi voi olla aiheellista pohtia, onko yrityksessänne tarpeen:

  • Seurata markkinaa omiin tarpeisiin pohjautuen, yhtenäistäen samalla organisaation sisäistä raportointia?
  • Syventää ymmärrystä kokonaismarkkinasta ja tuotteiden myynnin kehityksestä omille lähtökohdille sopivimmalla tavalla?
  • Kasvattaa tuoteryhmäasiantuntemusta, uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia löytäen?
  • Tarkastella markkinaa aiempaa kuluttaja- tai käyttötarvelähtöisemmin?
  • Reagoida valikoimissa tapahtuneisiin muutoksiin?

Jos vastaus on kyllä, voi ratkaisu löytyä joustavasta ja sopivalla tarkkuustasolla toteutetusta tuoteryhmittelystä. Osumatarkkuus oikeisiin johtopäätöksiin kasvaa, kun tuotepuun rakentaminen on tehty alusta loppuun omat päämäärät mielessä.

Osumatarkkuus oikeisiin johtopäätöksiin kasvaa, kun tuotepuun rakentaminen on tehty alusta loppuun omat päämäärät mielessä.

Kun markkinatilanteesta voidaan viestiä sisäisesti ja sidosryhmien suuntaan läpinäkyvästi ja yhtenäisesti, saadaan prosesseista entistäkin sujuvampia. Mikä tärkeintä, tarkoituksenmukaisen ryhmittelyn avulla asiakkaita ja heidän tarpeitaan on mahdollista ymmärtää paremmin. Yhä toimivampi tuoteryhmittely tukee myös kampanjoiden ja muun markkinoinnin kohdentamista ja analysointia.

Omiin tarpeisiin pohjautuva tuoteryhmittelu tuo tarkasteluihin uutta näkökulmaa. Tuotteiden segmentoinnissa voidaan edetä esimerkiksi käyttötarve tai ajankohtainen ja relevantti tuoteominaisuus, kuten pakkaustyyppi, -koko tai -merkintä tai ainesosiin pohjautuva tekijä edellä. Oma tuotepuu voi myös pohjautua aitoon ostokäyttäytymiseen, jos tuoteryhmittelyn tukena käytetään esimerkiksi Analyse²:n toteuttamia, myyntidataa hyödyntäviä lisäanalyyseja. Kattavan datan sekä vankan tuotetieto- ja tuoteryhmäasiantuntemuksen avulla on mahdollista löytää tuotteiden välisiä korrelaatioita, joista on apua omaa tuotepuuta rakennettaessa.

Erilaisen tarkastelutavan myötä voi markkinasta avautua uusia, yllätyksellisiäkin mahdollisuuksia sekä löytyä hyödyntämätöntä potentiaalia. Myös synergiaetujen saavuttaminen tämän päivän monikanavaisessa toimintaympäristössä helpottuu: digitaalisen kaupankäynnin lisääntyessä toimiva ja tehokas tuoteryhmittely tukee niin verkossa kuin kivijalassa käytävää kauppaa. Ymmärtämällä markkinan dynamiikkaa ja kuluttajien käyttäytymistä paremmin, kasvavat mahdollisuudet saavuttaa omia ja kaupan kanssa yhteisiä tavoitteita sekä vahvistaa omaa asemaa markkinoilla.

Useat päivittäistavarakaupan yritykset hyödyntävät A² Category Analyticsin raporteilla omaa tuotepuuta. Voisiko räätälöity tuotepuu auttaa myös teitä löytämään uutta kasvupotentiaalia? Ole yhteydessä, niin kerromme lisää!

Kehitetään yhdessä tuoteryhmiesi myyntiä!

Jätä meille yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!
Yksityisyytesi on meille tärkeää.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
HAVE A READ

Latest articles