Asiakastarina – Func Food

Asiakastarina – Func Food
Asiakastarina Func Food Finland / FAST Sport Nutrition

Terveys- ja erityisesti urheiluvalmisteiden myynti on viime vuosien aikana lisääntynyt merkittävästi. K-ryhmässä nähtiinkin vuoden 2019 aikana terveysvalmisteiden myynnissä voimakasta kasvua. Siinä missä terveys- ja urheiluvalmisteet vielä muutamia vuosia sitten olivat kattavasti saatavilla lähinnä erikoismyymälöiden sekä kuntokeskusten kautta, on tuoteryhmä tullut merkittäväksi osaksi päivittäistavarakauppojen valikoimaa aina pienimmistä myymälöistä lähtien.

Sen lisäksi, että urheiluvalmisteiden vaikutus terveysvalmisteiden kasvuun on ollut keskeistä ja lähes puolet tavararyhmän myynnistä koostuu urheiluvalmisteista, on yksi segmentti ylitse muiden. Urheilupatukat ovat kuluneen vuoden aikana kiihdyttäneet tavararyhmän kehitystä sekä kasvattaneet euromääräistä myyntiä yli neljänneksellä kokonaiskasvusta.

Yksi urheiluvalmisteiden menestyjiä vuonna 2019 oli urheilupatukoiden markkinajohtajaksi noussut Func Food FAST-brändillään. Huolimatta siitä, että tuoteryhmään on viime vuosina tullut useita uusia brändejä ja lukuisia uutuustuotteita, on Fast pystynyt kehittämään markkinaosuuttaan K-ryhmän myymälöissä lähes vastaavalla vuosivauhdilla kuin koko urheilupatukoiden segmentti on kasvanut.

Tehokas ja faktapohjainen markkina- ja kilpailutilanteen tarkastelu on oleellisessa roolissa brändien ja tuotteiden aseman vahvistamiseksi markkinoilla. Func Foodillakin käytössä olevan A² Category Analytics -työkalun raportit tarjoavat nopean, helppokäyttöisen ja osaksi prosesseja tuotavan keinon hyödyntää tietoa sekä johtaa sen avulla.

A² Category Analyticsin raportit antavat luotettavan kokonaiskuvan markkinatilanteesta, segmentin kasvusta sekä siitä, mikä kasvua vauhdittaa. Saavutettu markkinajohtajuus ja omien tuotteiden vaikutus koko segmentin kasvuun on ollut helposti todennettavissa, mikä antaa tukea keskusteluissa ketjun suuntaan kertoo Func Foodin key account manager, Sanna Mäkinen. Uutuustuotteiden edistäminen tai valikoiman laajuudesta keskustelu nousevat uudelle tasolle, kun voi näyttää, mihin tietoihin oma näkemys perustuu.

"Saavutettu markkinajohtajuus ja omien tuotteiden vaikutus koko segmentin kasvuun on ollut helposti todennettavissa, mikä antaa tukea keskusteluissa ketjun suuntaan."

Sanna Mäkinen kehuu keskusliikkeen ostajien aitoa kiinnostusta tavarantoimittajan tekemiin, dataan perustuviin analyyseihin. Yhteisissä tapaamisissa usein käydäänkin läpi menneitä kampanjoita, niiden tuomaa kasvua ja osuutta tuoteryhmän kehityksessä. Tapaamisilla ja erityisesti tavarantoimittajan niihin tuomalla sisällöllä on suuri merkitys omien brändien ja tuoteryhmän kehityksen kannalta, joten niihin panostaminen on keskiössä: Koska tekemistä on paljon, on ehdottoman tärkeää, että ketjuohjaus toimii ja sieltä saadaan isot lähdöt tuotteille, kertoo Sanna. Hän näkee myös tulevaisuudessa runsaasti mahdollisuuksia yhteistyön syventämisessä työkalusta saatavaa tietoa hyödyntäen.

"Koska tekemistä on paljon, on ehdottoman tärkeää, että ketjuohjaus toimii ja sieltä saadaan isot lähdöt tuotteille."

Tuoteryhmän yleisen suoriutumisen lisäksi Func Foodilla tarkastellaan paljon tuotteiden kampanjamenestystä sekä sitä, minkälaiset kampanjamekanismit toimivat parhaiten. Muiden brändien kampanjasuoriutumista verrataan omien kampanjoiden menestykseen samalla kun tutkitaan, miten segmentin muut kampanjat vaikuttavat Fast-tuotteiden myyntiin. Tärkeää on myös nähdä, mille tasolle omat ja muiden brändien myyntiluvut asettuvat kampanja-ajanjaksojen jälkeen.

Tarkemmat ja kattavammat tarkastelut eri raporteilla tukevat erilaisten tavoitteiden asetannassa niin myymäläpeiton, valikoiman syvyyden kuin erilaisten kampanjoiden osalta. Uutuustuotteiden kohdalla seurataan tarkasti muun muassa kauppapeiton kasvua ja sitä, miten tuote lunastaa paikkansa portfoliossa ja lähtee mahdollisesti haastamaan olemassa olevia tuotteita.

Mahdollisuus omien tuotesarjojen luomiseen sekä niiden tarkastelemiseen sekä myynnin kehittymiseen on Func Foodilla myös laajasti käytössä. Omien tuotesarjojen avulla päästään tarkastelemaan sellaisten eri tuotteiden joukkoa, jotka eivät kuulu samaan tuoteryhmään, mutta joille löytyy yhteinen nimittäjä, esim. superfoodit.

A² Category Analytics -työkalun vakiomuotoisten raporttien tuominen osaksi jatkuvia työprosesseja mahdollistaa yhä tehokkaamman ja vakioidumman tiedolla johtamisen. Työkalu tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kehittää ja haastaa markkinaa sekä luoda yhä paremmat edellytykset sille, että omat tuotteet löytävät tiensä yhä useamman suomalaisen ostoskoriin.

No items found.
Request a demo

Ready to learn more about our solutions for FMCG brands?

Leave your details below and we will reach out to you soon!
Your privacy is important to us.
Thank you for submitting the form, we will be in touch shortly!

Please note that our solutions are intended for business use only, therefore we only respond to demo requests that are from an identifiable company email address. In case you have used your private email address when filling in the request form, please fill in the form again using your company email address.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
This is some text inside of a div block.